Bogdan Rațiu

Carte

Dialog cu textul liric. Practici particulare de lectură

Dialog cu textul liric. Practici particulare de lectură, volumul coordonat de Bogdan Rațiu, își dovedește utilitatea și eficiența metodologică prin modalitățile moderne de abordare a textului poetic, pe toate palierele și dimensiunile (receptare, teme, motive, simboluri, mituri, paradigme literare). Demersul hermeneutic este meritoriu, viziunea e inovatoare, iar soluțiile de lectură propuse se întemeiază pe argumente oferite de text, în imanența alcătuirii sale. Cartea propune, în fond, un dialog permanent cu metamorfozele formelor și structurilor lirice, atent analizate și riguros valorizate, din perspectivă diacronică și sincronică. Prof. univ.dr Iulian Boldea