Impressum

Denumirea firmei: AGIR EDU TRAINING SRL

J26/1821/19.01.2019

CUI: 41665141

Bogdan Rațiu

str. Bucinului, nr. 14, ap. 18

(neplătitor de TVA)

Modalitatea de sesizare a Autorității Teritoriale pentru Protecția Consumatorului: www.anpc.ro

Agir edu training va trata reclamațiile dvs. după cum urmează:
* O scrisoare de confirmare de primire vă va fi trimisă în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea reclamației, dacă reclamația nu poate fi arhivată în acest termen.
* O scrisoare de informare vă va fi trimisă la o lună și ulterior la fiecare patru săptămâni pentru a vă aduce la cunoștință despre starea reclamației dvs.
* O scrisoare finală vă va fi trimisă pentru a vă informa despre rezultatul investigației noastre și asupra măsurilor care vor fi luate pentru soluționarea reclamației.

H) Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectiapersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata sicompletata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrareadatelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-uluiva administra in conditii de siguranta si numai pentruscopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza administratorului sunt prelucrate in scopul ofeririiin conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si acceptaca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing si publicitate, statistica, si/sau furnizare bunuri și servicii.

J) SC AGIR EDU TRAINING SRL, cu sediul în Târgu Mureș, județ Mureș, pe strada Bucinului nr 14, ap 18, cu nrJ26/1821/19.01.2019, cod unic de înregistrare 41665141, representată legal prin Bogdan Rațiu, își desfășoarăactivitatea de vânzare în conformitate cu Legea română.